Privacy statement

Deze pagina heeft tot doel jou te informeren over hoe Coöperatie Opschudders U.A. omgaat met persoonsgegevens die zij via de website www.opschudders.nl verkrijgt.

Jouw privacy
Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Opschudders houdt zich aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft aan hoe met persoonsgegevens omgegaan dient te worden. In dit privacy statement geven we beknopt aan welke persoonsgegevens via de website verzameld worden en hoe Opschudders deze vervolgens verwerkt.

Websitebezoek
Op de website van Opschudders worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Welke persoonsgegevens worden door Opschudders verzameld?

Indien je ons een bericht stuurt per e-mail, worden maximaal de volgende gegevens verzameld:

Indien je solliciteert op een vacature, worden de volgende gegevens verzameld:

Met welk doel worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Jouw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft gestuurd:

Opschudders gebruikt jouw gegevens niet om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven), zoals het toesturen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven en uitnodigingen. Ook gaat Opschudders strikt vertrouwelijk om met jouw gegevens en deze zullen dan ook niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@opschudders.nl. Opschudders zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Vragen
Indien je vragen hebt over het privacy statement kun je je wenden tot:
Coöperatie Opschudders U.A.
Tel: +31 (0)6 236 202 76
info@opschudders.nl

Wijzigingen
Het is mogelijk dat dit privacy statement op enig moment wordt gewijzigd. Op deze plaats kun je steeds het actuele privacy statement vinden.

De laatste update van dit privacy statement was op 25 mei 2018.